Version 1.1 

PERSONDATAPOLITIK TIL KUNDER OG HJEMMESIDEBRUGERE 

Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) har til formål at informere dig om, hvordan ViewAll ApS (“ViewAll, ”os”, ”vores”, ”vi”) indsamler og behandler dine personoplysninger.  

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, når du registrer dig som bruger på ViewAll Platformen, tegner et abonnement til ViewAll Services, besøger vores hjemmeside, og kommunikerer og i øvrigt interagerer med os. 

1. HVEM ER DATAANSVARLIG?  

Den dataansvarlige for aktiviteterne beskrevet i denne Persondatapolitik er ViewAll ApS, CVR 43869310.  

Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os:  

ViewAll ApS 

Kongevejen 400D 

2840 Holte 

E-mail: [email protected]  

Hvis du besøger vores sider, kommunikerer eller på anden måde interagerer med os på sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn eller andre platforme, opfordrer vi dig til at læse de specifikke Persondatapolitikker, som gælder for og kan tilgås på disse medier og platforme. Du skal være opmærksom på, at vi kan have et fælles dataansvar med udbyderen af det pågældende sociale medie. 

2. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER VI OG HVORDAN?  

Nedenfor har vi oplyst om, hvilke typer personoplysninger vi kan indsamle om dig, og hvordan vi indsamler dem. I afsnit 3 har vi medtaget en oversigt, der forklarer de formål, som vi behandler dine personoplysninger til, herunder det retsgrundlag, som vi baserer behandlingen på.  

Vi kan indsamle, behandle, opbevare og videregive forskellige typer personoplysninger om dig. Vi har grupperet dem, og anført eksempler, som følger:  

 1. Identitets- og kontaktoplysninger inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-mail.  
 2. Transaktionsdata inkluderer oplysninger om produkter du har købt hos os og oplysninger om betalinger til og fra dig.   
 3. Profiloplysninger inkluderer oplysninger om din købshistorik, dine interesser, præferencer og feedback og dine aktiviteter på vores hjemmeside og sociale medieplatforme. Profiloplysninger kan også inkludere oplysninger du indtaster om dine formueforhold på din brugerprofil, f.eks. om ejendomme, opsparing, lån og investeringer og de oplysninger som selv indhenter ved brug af MitID, f.eks. oplysninger om din pensionsformue. 
 4. Tekniske data inkluderer din IP-adresse, dine logindata, browser type og version, tidszone og lokation, og andre oplysninger om de enheder du benytter til at tilgå vores hjemmeside og platforme. 
 5. Brugsdata inkluderer information om hvordan du bruger og interagerer med vores hjemmeside og sociale medieplatforme.  
 6. Marketing- og kommunikationsdata inkluderer dine præferencer for modtagelse af markedsføring fra os og vores Samarbejdspartnere samt dine foretrukne kommunikationsmidler. 

I de fleste tilfælde modtager vi oplysningerne fra dig selv, når du besøger vores hjemmeside eller interagerer med os på sociale medier, opretter dig som bruger på ViewAll Platformen, køber vores produkter, anmoder om at modtage marketing fra os eller på anden måde kommunikerer med os.  

Når du bruger vores hjemmeside og platforme, kan vi automatisk indsamle Tekniske data og Brugsdata. Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Vi kan også modtage Tekniske data om dig, hvis du besøger andre hjemmesider eller sociale medier, der benytter vores cookies. Vi bruger kun cookies – udover teknisk nødvendige cookies – hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan få yderligere informationer i vores Cookiepolitik her

3. BEHANDLINGSFORMÅL OG RETSGRUNDLAG 

Vi behandler kun dine personoplysninger, når lovgivningen tillader det. Oftest vil vi behandle dine personoplysninger i følgende tilfælde:  

 1. Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale, vi er ved at indgå eller har indgået med dig jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra b). 
 2. Hvis det er nødvendigt for overholdelse af en retlig forpligtelse jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra c) eller hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  
 3. Hvis du har givet dit samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra a).  
 4. Hvis det er nødvendigt for at varetage vores (eller en tredjeparts) legitime interesser, og dine interesser og frihedsrettigheder ikke går forud herfor jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f).
   

Nedenfor kan du få et overblik over de måder vi planlægger at behandle dine personoplysninger samt det retsgrundlag vi baserer behandlingen på.

Formål med behandlingen

Administrere og opfylde en aftale med dig, herunder for at:   oprette dig som bruger/kunde på ViewAll Platformen,  give dig adgang til at indgå abonnementsaftaler til ViewAll Services, administrere og inddrive betaling for vores produkter,  yde kundeservice og support, herunder håndterer klager, og generelt at udøve vores rettigheder i henhold til vores aftale med dig.

Typer af personoplysninger

(A) Identitets- og kontaktoplysninger (D) Transaktionsdata

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(i) Opfyldelse af en aftale med dig, eller gennemføre foranstaltninger der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale.

Formål med behandlingen

Overholde vores retlige forpligtelser når du køber vores produkter/indgår abonnementsaftaler.

Typer af personoplysninger

(A) Identitets- og kontaktoplysninger (D) Transaktionsdata

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(ii) Overholdelse af en retlig forpligtelse (f.eks. bogføring).

Formål med behandlingen

Videregive oplysninger om dine formueforhold til vores Samarbejdspartnere.

Typer af personoplysninger

(A) Identitets- og kontaktoplysninger (D) Profiloplysninger (herunder oplysninger om dine formueforhold)

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(i) Opfyldelse af en aftale med dig. Oplysninger om dine formueforhold vil dog kun blive videregivet, hvis du aktivt har aktiveret denne funktion under din brugerprofil, og du kan til enhver tid deaktivere funktionen igen.

Formål med behandlingen

Give dig adgang til at tilgå og bruge vores hjemmeside.

Typer af personoplysninger

(E) Tekniske data

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(iv) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesse i at give dig adgang til vores hjemmeside.

Formål med behandlingen

Give dig mulighed for at kommunikere med os på hjemmesiden, via e-mail, sociale medier eller på anden måde.

Typer af personoplysninger

(A) Identitets- og kontaktoplysninger (D) Profiloplysninger

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(iv) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesse i at kommunikere med dig, så du kan få besvaret eventuelle spørgsmål om f.eks. vores hjemmeside og produkter.

Formål med behandlingen

Administrere tilmeldingen til, at tilbyde dig særlige fordele og til at sende dig nyhedsbreve eller anden markedsføring.

Typer af personoplysninger

(A) Identitets- og kontaktoplysninger (D) Profiloplysninger (G) Marketing- og kommunikationsdata

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(iv) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesse i at sende dig relevant markedsføring, herunder for at kunne informere dog om vores produkter. Vi sender kun markedsføringsmateriale, hvis du har givet os dit samtykke, eller hvis det i øvrigt er tilladt i henhold til markedsføringsloven.

Formål med behandlingen

Levere relevant og målrettet markedsføring og hjemmesideindhold til dig, på vores og tredjeparters sider, og måle og forstå effektiviteten af markedsføringen.

Typer af personoplysninger

(A) Identitets- og kontaktoplysninger (D) Profiloplysninger (E) Tekniske data (F) Brugsdata (G) Marketing- og kommunikationsdata

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(iv) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesse i at fastlægge vores marketingstrategi og målrette vores markedsføring til dig, så den passer til dine præferencer.

Formål med behandlingen

Forbedre og optimere vores forretning, hjemmeside, produkter, marketing, kundeforhold- og oplevelser (herunder dataanalyse, statistik, analyser, fejlfinding, test og systemvedligehold).

Typer af personoplysninger

(D) Profiloplysninger (herunder oplysninger om dine formueforhold i anonymiseret form) (E) Tekniske data (F) Brugsdata

Retsgrundlag for behandlingen og vores legitime interesser

(iv) Nødvendigt for at varetage vores legitime interesse i at definere kundetyper til vores produkter, for at holde vores hjemmeside opdateret og aktuel, for at udvikle vores forretning og for at forbedre vores markedsføringsstrategi.

I det omfang vi har henvist til vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, har vi foretaget en interesseafvejning, for at sikre, at dine interesser eller frihedsrettigheder ikke går forud for vores legitime interesser. 

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Oplysninger kan overlades til eksterne databehandlere, der behandler oplysningerne på vores vegne til ovennævnte formål. Vi anvender databehandlere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse databehandlere handler under vores instruks og behandler oplysninger, som vi er dataansvarlig for. Vi tillader ikke vores databehandlere at behandle oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.  

Når du bruger vores hjemmeside, kan der blive sat cookies på din enhed, indsamlet data og delt med tredjeparter, herunder med Google Analytics v/Google Inc, som er etableret i USA (for information om implementerede sikkerhedsforanstaltninger se afsnit 5 nedenfor). Vi opfordrer dig til at gennemgå vores cookiepolitik, der er tilgængelig på hjemmesiden, for at få mere information om disse tredjeparter og formål hvortil data indsamles. 

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, der fungerer som selvstændige dataansvarlige:  

 • Når du foretager et køb på vores hjemmeside, behandles din betaling af en betalingstjenesteudbyder. 
 • Når vi vurderer, at videregivelsen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, beskytte din sikkerhed eller andres, efterforske bedrageri eller besvare anmodninger fra offentlige myndigheder. 
 • Vi kan også overdrage dine personoplysninger til enhver person eller juridisk enhed, som opkøber hele eller dele af vores forretning, eller som vi fusionerer med.  

Dine personoplysninger vil også kunne blive videregivet til vores Samarbejdspartnere der fungerer som selvstændige dataansvarlige, såfremt du har aktiveret funktionen under din brugerprofil. 

5. OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU eller EØS, medmindre vi har sikret overholdelse af GDPR, kapitel V.  

Nogle af vores leverandører er etableret uden for EØS, herunder i USA, så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS. For at sikre, at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har vi sikret os, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som muliggør overførslen, herunder hvor EU-Kommissionen har fastslået, at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; eller ved brug af EU-Kommissionens godkende Standardkontraktbestemmelser (”SCCs”), som giver personoplysninger en, i det væsentligste, tilsvarende beskyttelse, som i Europa.  

Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EØS, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, kan du rette henvendelse til os. 

6. HVOR LÆNGE GEMMER VI PERSONOPLYSNINGER? 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har et legitimt formål med at opbevare dem. Når vi ikke længere har et legitimt formål og ikke længere har et behov for at behandle dine personoplysninger, sletter eller anonymiserer vi dem.   

Når vi fastlægger opbevaringsperioden, tager vi forskellige kriterier i betragtning, såsom typen af produkter, du har anmodet om eller fået leveret, obligatoriske opbevaringsperioder i henhold til loven, forældelsesfrister mv. Nogle af personoplysningerne opbevares for at påvise den aftale, vi har/har haft med dig, og af hensyn til bogførings- og skattemæssige forpligtelser i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvortil købet eller aftalen knytter sig. Personoplysningerne kan opbevares i en længere periode, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det, eller hvis opbevaring er nødvendig for at fastslå, gøre gældende eller forsvare et retskrav. 

7. SÅDAN UDØVER DU DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine personoplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder og hvordan du kan gøre brug af dem.  

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.  

I det nedenstående vil du blive oplyst om dine rettigheder:   

 • Ret til indsigt 

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om, blandt andet at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, til hvilket formål oplysningerne behandles, hvilke kategorier af modtagere der evt. måtte være, samt hvorfra oplysningerne stammer.   

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. 

 • Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige eller fejlagtige oplysninger som omhandler dig berigtiget. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

Oplysninger, som du har indtastet i forbindelse med din registrering på ViewAll Platformen, eller visse af de oplysninger, som du selv har indhentet hos f.eks. din pensionsrådgiver, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil. Hvis din henvendelse vedrører oplysninger, som du selv har indhentet, bedes du kontakte din rådgiver direkte, hvis du mener, at oplysningerne ikke er korrekte.  

 • Ret til sletning  

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

 • Ret til at begrænsning 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Du har dog som nævnt ovenfor mulighed for selv at korrigere de oplysninger du har indtastet via din brugerprofil. 

 • Ret til dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

 • Ret til indsigelse 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på baggrund af vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser), af grunde, der vedrører din særlige situation, som giver anledning til at gøre indsigelse. Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. 

 • Ret til at tilbagekalde sit samtykke 

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før det blev trukket tilbage.     

 • Ret til at klage 

Er du ikke tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Medfører dette ikke en afklaring, har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved f.eks. at bruge tilsynets klageformular som du kan finde på hjemmesiden www.datatilsynet.dk.  

8. ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK 

Denne Persondatapolitik opdateres fra tid til anden, for at afspejle de til enhver tid gældende juridiske krav og vores behandling af personoplysninger. Vi opfordrer dig til at besøge vores hjemmeside regelmæssigt, hvor opdateret information om vores behandling af personoplysninger altid er tilgængelig. 

Hvis vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive underrettet om ændringen på vores hjemmeside eller via e-mail, e-mail-underretning vil kun være mulig, hvis du er registreret kunde. 

Denne version af vores Persondatapolitik er dateret den 5. december 2023.